AF medi
 Úvod
 Curriculum vitae
 Pracovní náplň
 Ordinační hodiny
 Zdravotní pojišťovny
 Kontakty
 Žilní chirurgie
 Ultrazvukové vyšetření
 Chirurgie
 Estetická chirurgie
 Operace
 Novinky

OŠETŘENÍ VRÁSEK OBLIČEJE LASEREM

K ošetření vrásek se užívají dva základní typy laserů CO2 Er: Yag nebo jejich kombinace.

Při laserovém resurfacingu dochází jednak ke zbroušení kožních nerovností obličeje a při prohřátí podkoží dochází k jeho přestavbě a novotvorbě vazivových vláken, které vedou k dalšímu vypínání kůže.

Laserové ošetření lze použít pro tzv. fullface ošetření, to je ošetření celého obličeje nebo k tzv. parciálnímu ošetření, jako je ošetření vrásek kolem očí, čela, kolem úst.

Ošetření lze provádět samostatně či v kombinaci s jinými ošetřeními jako kombinace s aplikací Botoxu s augmentací plastickochirurgickými výkony.

Při kombinovaném použítí dochází k lepšímu a trvalejšímu ošetření zejména dynamických vrásek.

Nevýhodou ošetření je 4 -8 týdnů postupně ustupující zarudnutí ošetřených ploch. Po výkonu je nutno počítat minimálně s týdenní neschopností.

Výkon se provádí v místní, nebo celkovém znecitlivění.

Novinky

Léčba botoxem

Nový způsob korekce mimických vrásek obličeje a zvýšeného pocení


Více